M a t e ř s k á   Š k o l a
L i b i š

2016

Děkujeme za stále bezplatné poskytování varianty Capsa Sejf. Capsa.cz

Děkujeme všem rodičům, kteří se zapojili do našeho projektu “Mlsáme ovoce a zeleninu” a nosili nám ji zdarma během školního roku 2015-2016.

Děkujeme paní Jaroslavě Šebestové za finanční dar 5.000,-Kč na zahradní retenční nádrž.