M a t e ř s k á   Š k o l a
L i b i š

2017

Děkujeme za stále bezplatné poskytování varianty Capsa Sejf.Capsa.cz

Děkujeme všem rodičům, kteří se zapojili do našeho projektu “Mlsáme ovoce a zeleninu” a nosili nám ji zdarma během školního roku 2016-2017.

Děkujeme paní Jaroslavě Šebestové za finanční dar 5.000,-Kč firmě a firmě CORIUMTEX Blata s.r.o. za 5.000,- Kč, na mobilní mlhoviště na zahradu.

Děkujeme