M a t e ř s k á   Š k o l a
L i b i š

2020

Děkujeme všem sponzorům i v tomto roce.

Děkujeme všem rodičům, kteří se zapojili do našeho projektu “Mlsáme ovoce a zeleninu” Projekt má obrovský dosah nejen na spolupráci rodiče - škola, ale zásadním způsobem ovlivňuje výběr a různorodost dětského jídelníčku. Vážíme so toho!

Firmě PREMIX servis spol. s.r.o. za finanční dar 8.000,-Kč.