M a t e ř s k á   Š k o l a
L i b i š

Denní režim

6:30 - 7:55 - příchod dětí 

8:00 -9:00 - hry, individuální činnosti, cvičení

9:00 - 9:15 -  svačina

9:15 - 10:00 - řízená výchovně vzdělávací činnost 

 

10:00- 12:00 - pobyt venku

12:00 - 12:30  - oběd

12:30 - 12:45 - hygiena, příprava na spaní 

12:45 - 14:30 - spánek 

 

14:15 - 14:30  - hygiena

14:30 - 15:00  - svačina 

15: 00 - 16:30  - odpolední činnosti 

Rozcházení do 16:30

 

  • Ve třídě Motýlků je veškeré stravování, vzhledem k režimu dne, o půl hodiny dřívější.
  • Po všechny ostatní prázdniny je provoz v MŠ standartně otevřen.