M a t e ř s k á   Š k o l a
L i b i š

Denní režim

 

Časový harmonogram režimových činností

 

  • Třída Berušky a Včeličky 

06:30 – 8:30 spontánní hry dle volby dětí (pohybové a relaxační aktivity, didakticky zacílené činnosti frontální, skupinové, individuální) 

08:30 – 09:00 hygiena, přesnídávka 

09:00 – 10:00 výchovně vzdělávací činnosti, převlékání 

10:00 – 12:00 pobyt venku, výchovně vzdělávací a spontánní činnost 

12:00 – 13:00 hygiena, oběd, hygiena 

13:00 – 14:30 odpočinek a klidové aktivity pro děti se sníženou potřebou spánku 

14:30 – 15:00 hygiena, svačina 

15:00 – 16:30 odpolední zájmové činnosti 

 

  •    Třída Motýlci 

06:30 – 8:15 spontánní hry dle volby dětí (pohybové a relaxační aktivity, didakticky zacílené činnosti frontální, skupinové, individuální) 

08:15 – 08:45 hygiena, přesnídávka 

08:45 – 09:45 výchovně vzdělávací činnosti, převlékání 

09:45 – 11:45 pobyt venku, výchovně vzdělávací a spontánní činnost 

11:45 – 12:45 hygiena, oběd, hygiena 

12:45 – 14:15 odpočinek a klidové aktivity pro děti se sníženou potřebou spánku 

14:15 – 14:45 hygiena, svačina 

14:45 – 16:30 odpolední zájmové činnosti