M a t e ř s k á   Š k o l a
L i b i š

Denní režim

6:30 - 7:55 - Příchod dětí 

8:00 -9:00 - Hry, individuální práce, cvičení

9:00 - 9:15 -  svačina

9:15 - 10:00 - Řízená výchovná činnost 

 

10:00- 12:00 - Pohyb venku

12:00 - 12:30  - Oběd

12:30 - 12:45 - Hygiena, příprava na spaní 

12:45 - 14:30 - Spánek 

 

14:15 - 14:30  - Vstávání , hygiena

14:30 - 15:00  - Svačina 

15: 00 - 16:30  - Odpolední program 

Rozcházení do 16:30

 

  • Ve třídě Motýlků je veškeré stravování, vzhledem k režimu dne, o půl hodiny dřívější.
  • Po všechny ostatní prázdniny je provoz v MŠ standartně otevřeno.