M a t e ř s k á   Š k o l a
L i b i š

Projekty školy

Všechny projekty školy jsou bezplatné, aktivizující, podporující školní vzdělávací program „Dětství je živá voda“. Projekty podporují a doplňují rodinnou výchovu a nabízejí širokou škálu aktivit tak, aby se mohli rodiče s dětmi zapojit dle své preference, zaměření, času a zájmu. Projekty vedou k radosti z poznávání, tvoření, pohybu, zdraví a činorodosti. V některých aktivitách jsou děti motivačně odměňovány. Projekty jsou krátkodobé, střednědobé až dlouhodobé a některé přešly jako nadstandard do naší vzdělávací nabídky. 

Aktuální projekty s podporou externích subjektů

Se Sokolem do světa aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky - 6.ročník

Projekt připravuje Česká obec sokolská a my se účastníme již třetím rokem. V projektu Se Sokolem do života se děti učí vnímat pohyb jako přirozenost a součást jejich života, a to díky kladné motivaci, při které je všemi aktivitami provází postavičky zvířátek. Děti si připravenými aktivitami rozvíjejí pohybové dovednosti stejně tak jako rozvoj řeči, myšlení či poznání. Pohybové aktivity probíhají v mateřské škole, na zahradě, v přírodě a v sokolovně během celého roku. Projekt si klade za cíl vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování, vede je k týmové spolupráci a přináší radost z plnění úkolů jak individuálních, tak skupinových. Na konci školního roku děti obdrží sešit se splněnými úkoly a medaili. Projekt probíhá ve všech třídách.

https://www.sesokolemdozivota.cz/

 

Taneční a pohybová průprava - mimoškolní aktivita (platba soukromé osobě)

Projekt je zájmový a vede ho paní učitelka ze školky. Je zaměřen na pohybové, taneční a rytmické dovednosti dětí. Probíhá jednu hodinu týdně v sokolovně v odpoledních hodinách. Rodiče si sami své děti do sokolovny přivedou a po skončení vyzvednou. Aktivity rozvíjejí:

  • Pohybové a rytmické schopnosti
  • Estetické a hudební cítění
  • Správné držení těla
  • Pohyblivost, pružnost, obratnost, koordinace pohybů
  • Naučí se správně dýchat, zapojovat svaly a ovládat je
  • Kladný postoj k tanci, hudbě a pohybu samotnému
  • Zlepší si fyzickou kondici a prostorové vidění
  • Dovednost tančit v páru a ve skupině

Domestos – lovci bakterií a virů

Projektu se v letošním školním roce účastní třída Včeličky a probíhá celoročně. Zaměřen je na zdravé návyky mytí rukou a hygieny. Děti si hrají na "lovce bakterií" a má to u nich velký úspěch. Každý měsíc dostanou děti nové vzdělávací aktivity, které z nich dělají LOVCE BAKTERIÍ, tím přispívají k ochraně své a svého okolí. Vše probíhá zábavně a hravě. V závěru školního roku, po splnění všech aktivit, dostanou děti diplom nebo certifikát skutečného lovce bakterií.

https://www.domestosproskoly.cz/