M a t e ř s k á   Š k o l a
L i b i š

Provozní informace

Provozní doba mateřské školy

Po - Pá: 6.30hod - 16.30hod.

Školné pro šk.rok 2023/2024

800,-Kč celodenní docházka 

Stravné pro šk. rok 2023/2024 

Věk strávníka: děti 2 - 6 let
Přesnídávka: 12Kč
Oběd: 29Kč
Svačina: 13Kč

Nápoje: 5Kč

Celkem: 59Kč na den = 1180Kč/měsíc

Věk strávníka: 7 let (OŠD)
Přesnídávka: 14Kč
Oběd: 34Kč 
Svačina: 15Kč

Nápoje: 5Kč

Celkem: 68Kč na den = 1.360Kč/měsíc

 

Mateřská škola disponuje jídelnou - výdejnou, strava se připravuje a vaří ve školní vývařovně při Základní škole Libiš.

Prázdninový provoz - letní prázdniny 2024.

Oznamujeme, že provoz mateřské školy bude v době letních prázdnin 2024 následující.

1.7. – 26.7.2024 provoz otevřen

29.7. – 1.9.2024 provoz uzavřen

Nový školní rok začne dne 2.9.2024.