M a t e ř s k á   Š k o l a
L i b i š

Provozní informace

Provozní doba mateřské školy

Po - Pá: 6.30hod - 16.30hod.

Školné pro šk.rok 2022/2023

700,-Kč celodenní docházka 

Stravné pro šk. rok 2022/2023 

Věk strávníka: děti 2 - 6 let
Přesnídávka: 11Kč
Oběd: 25Kč
Svačina: 9Kč

Nápoje: 5Kč

Celkem: 50Kč na den = 1000Kč/měsíc

Věk strávníka: 7 let (OŠD)
Přesnídávka: 13Kč
Oběd: 29Kč 
Svačina: 11Kč

Nápoje: 5Kč

Celkem: 58Kč na den = 1.160Kč/měsíc

 

Mateřská škola disponuje jídelnou - výdejnou, strava se připravuje a vaří ve školní vývařovně při Základní škole Libiš.