M a t e ř s k á   Š k o l a
L i b i š

Provozní informace

Provozní doba mateřské školy

Po - Pá: 6.30hod - 16.30hod.

Školné pro šk.rok 2021/2022

700,-Kč celodenní docházka 

Stravné pro šk. rok 2021/2022

Věk strávníka: děti 2 - 6 let
Přesnídávka: 8,- Kč
Oběd+nápoj: 22,-Kč + 3,- Kč
Svačina: 8,- Kč

Celkem: 41,- Kč na den = 820,-kč / měsíc

Věk strávníka: 7 let (OŠD)
Přesnídávka: 9,- Kč
Oběd+nápoj: 26,-Kč 
Svačina: 9,- Kč

Celkem: 44,-Kč na den = 880,-Kč / měsíc

Mateřská škola disponuje jídelnou - výdejnou, strava se připravuje a vaří ve školní vývařovně při Základní škole Libiš.