M a t e ř s k á   Š k o l a
L i b i š

O škole

Mateřská škola je trojtřídní s kapacitou 76 dětí.  Zaměřuje se na environmentální výchovu, sociální vztahy a na rozvoj vrozeného potenciálu a nadání každého dítěte.

Naše škola užívá v letech 2014-2022/2024-2026 titul Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje 1. stupně, který uděluje pod záštitou Středočeského krnaše školkaaje Klub ekologické výchovy.

Budovy školy jsou přízemní, bezbariérové, barevné. V roce 2006 byla zrekonstruována hlavní budova a moderně vybaveny dvě třídy. V roce 2013 k nim byla přistavena druhá budova, jako odloučené pracoviště a v něm sídlí třetí třída se stejnými atributy. Všechny tři třídy jsou věkově smíšené, což prezentujeme jako přirozené prostředí pro vývoj dítěte.

Zařízení a vybavení MŠ je na vysoké úrovni a vnitřní prostory vytváří společně se zařízením homogenní rodinné prostředí. Pro děti jsou vytvořeny veselé, přehledné, veškerých hraček, či pomůcek dostupné herny a třídy. Personálu pak prostředí dodává pocit větší jednotnosti a pro vnějšího pozorovatele nezaměnitelnost tohoto zařízení. Součástí mateřské školy se od září 2013 stala i keramická dílna.

V hlavní budově mateřské školy sídlíme od září 2006, kam jsme se přestěhovali z panelového domu, kde měla dříve škola své zázemí. Tyto prostory již nevyhovovaly mnoha hygienickým podmínkám a zřizovatel rozhodl o rekonstrukci nových prostorů. Stručnou historii naší mateřské školy zpracovala paní učitelka Vítek Kaulová, zástupkyně ředitelky.

MŠ Libiš byla ve své historii vždy dvoutřídní školou. Během posledních desetiletí se ale díky novým nárokům na předškolní vzdělávání z hlediska hygienických norem stala postupně jednotřídní. Založena byla roku 1948 a sídlo měla ve zvýšeném přízemí třípatrového bytového domu. První písemné zmínky zaznamenané v písemné školní kronice pocházejí z školního roku 1971 - 1972. Historie byla ale důsledně zpracovávána ve fotodokumentaci. První dochované fotografie jsou z roku 1951 - 1952. Mateřská škola patřila několik desetiletí státnímu podniku Spolana a navštěvovaly ji hlavně děti, jejichž rodiče pracovali v tomto podniku. Od 1. 1. 1993 přechází zařízení pod správu Obce Libiš. Zajímavý je vývoj kapacity školy. Zatímco v sedmdesátých a osmdesátých letech je její výše stanovena na 50 dětí, v devadesátých letech okresní hygienická stanice snižuje na počet 28 dětí. V roce 2001 je podle nových hygienických norem počet dětí vzhledem k prostorům stále vysoký a nevyhovující a kapacita je stanovena na 21 dětí. Od tohoto roku získáváme hygienickou výjimku, která se každoročně obnovuje a je platná pouze do konce roku 2005. Z dalších důležitých údajů jsou zajímavé tyto: V roce 1995 se začíná topit plynem, v roce 1996 je v MŠ ukončen provoz školní jídelny, vaří se v základní škole a v MŠ zůstává pouze výdejna jídla. V roce 2002 byla původní budova mateřské školy zaplavena, ale do zvýšeného patra voda nedosáhla. Škola však přišla o materiální vybavení v kabinetech a skladech umístěných v suterénu a o veškeré vybavení na školní zahradě.

V době letních prázdnin roku 2006 se zařízení stěhuje do nových prostorů ve Školní ulici 192 se dvěma třídami a v létě 2013 je otevřena přístavba mateřské školy, kde je třetí třída a keramická dílna. V roce 2017 dochází opět k rekonstrukci prostorů mateřské školy, kdy se zvyšuje kapacita školy na konečných 76 dětí.

Mgr. Hana Švecová, ředitelka mateřské školy