M a t e ř s k á   Š k o l a
L i b i š

Předškolní výchova


Co děti dělají, je pro ně mnohem významnější, než co vidí a slyší“

Winifred Wardová

  • Všechny tři třídy jsou věkově smíšené s kapacitou 76 dětí. Z praxe víme, že jde o typ rodinného prostředí, které dětem vyhovuje.
  • Prioritou naší mateřské školy je poskytnout dětem přirozené a bezpečné prostředí.
  • Hlásíme se k osobnostně orientovanému modelu předškolní výchovy, kdy respektujeme přirozené potřeby dítěte a jejich vývojové zákonitosti, svobodu a individuální rozvoj osobnosti.
  • Dáváme prostor k rozvoj nadání a vrozeného potenciálu každého dítěte.
  • Chápeme dítě jako jedinečnou, neopakovatelnou osobnost, která má již v tomto věku právo být sama sebou a tak má být akceptována, ať již naše očekávání naplní, či ne.
  • Osobnostně orientovaný model chápeme jako přirozený most pro přechod od nezávazného zlatého věku dětství k systematickému vzdělávání.
  • Celé předškolní období dává dítěti příležitost si hrát.
  • Hlavním prostředkem výchovně vzdělávacího působení je hra a prožitkové činnosti. Každá takováto činnost dává dítěti příležitost navázat na osobní prožitek, uplatnit své zkušenosti a zájmy, vyjádřit představu o světě i osobitý vztah k němu.