M a t e ř s k á   Š k o l a
L i b i š

V čem jsme výjimeční

Rozšířená nabídka ŠVP


Rozšířená nabídka školního vzdělávacího programu

 • pravidelné cvičení na balančních míčích
 • cvičební průprava na overballech
 • přírodovědné vzdělávání
 • polytechnické vzdělávání
 • dramatické vzdělávání - hry, tvorba
 • angličtina hrou
 • práce s hlínou v keramické dílně
 • kulturní a společenské akce
 • logopedická prevence
 • dílny - společné akce dětí s rodiči
 • projektové činnosti školy (viz.záložka Projekty)
 • celodenní výlety
 • poradenská činnost
 • diagnostická činnost
 • pracujeme s dětmi s ADHD, ADD, SPU
 • pracujeme s nadanými dětmi
 • doporučíme vašemu dítěti vhodného logopeda nebo odbornou pedagogicko-psychologickou intervenci