M a t e ř s k á   Š k o l a
L i b i š

Vedení školy a provozní zaměstnanci

ředitelka MŠ   

   Mgr. et Bc. Hana Švecová                                   
Ředitelka školy, učitelka, speciální pedagog, environmentální a polytechnické vzdělávání
Motto: "Hra je jedním z nejefektivnějších způsobů, jak zjednodušit život. Přesně to jsme dělali jako děti, ale v dospělosti jsme si hrát zapomněli." Albert Einstein        

foto

          Kristýna Růtová
 Hospodářka školy, aministrativní pracovnice
Motto: "Všechny naše sny se mohou stát skutečností, pokud máme odvahu je následovat." Walt Disney

jana provoz       

         Jana Bubeníčková 
Zajišťuje provoz školy, školnice, keramická a jiná ruční výroba            

 jitka-provoz

            Jitka Kaminská
Zajišťuje provoz školy, školnice, sociální dovednosti
Motto: "Není důležité jak svou práci děláš ani kolik jí stihneš. Důležité je, jestli do ní vkládáš své srdce."

gabina-vydejna

            Gabriela Veselá
         Zajišťuje provoz výdejny  a servis jídel