M a t e ř s k á   Š k o l a
L i b i š

Galerie školy

v GALERII ŠKOLY najdete fotografie, které v rámci zákona GDPR můžeme zveřejnit. 

V GALERII TŘÍD najdete fotografie dětí z akcí konaných v mateřské škole. 

Můžete si je prohlížet a stáhnout. Galerie fotek je šifrovaná heslem. Heslo i přihlašovací údaj se dozvíte od své třídní učitelky. Prosíme Vás, abyste heslo nešířili dál, je to ochrana vašich dětí.

Děkujeme.