M a t e ř s k á   Š k o l a
L i b i š

Projekty školy

Všechny projekty školy jsou bezplatné, aktivizující, podporující školní vzdělávací program „Dětství je živá voda“. Projekty podporují a doplňují rodinnou výchovu a nabízejí širokou škálu aktivit tak, aby se mohli rodiče s dětmi zapojit dle své preference, zaměření, času a zájmu. Projekty vedou k radosti z poznávání, tvoření, pohybu, zdraví a činorodosti. V některých aktivitách jsou děti motivačně odměňovány. Projekty jsou krátkodobé, střednědobé až dlouhodobé a některé přešly jako nadstandard do naší vzdělávací nabídky. 

Ukončené projekty

Projekt Medvídek Nivea

Projekt 

Integrační a vzdělávací program, který u předškolních dětí podporoval individuální rozvojové možnosti pomocí her a smysluplně navozených tvořivých činností, které  nenásilně ovlivňovaly jejich vztah k poznávání a učení.

Integrační – poskytuje dlouhodobou citlivou podporu dětem předškolního věku, pomáhá dětem s odloženou školní docházkou a specifickými vzdělávacími potřebami – od potíží s neznalostí jazyka, přes odlišnosti v sociokulturním zázemí a vývojové opoždění až ke skutečnému fyzickému hendikepu.

Vzdělávací – kladou důraz na rozvoj individuálních schopností dítěte, možnost vlastní volby, hledání alternativních řešení, rozvíjí činnost dítěte v kolektivu, rodině a podporuje volnočasové aktivity.

Výchovné – učí dítě komunikovat, spolupracovat a ověřovat si získané znalosti. Zaměřují se na položení základu etické výchovy, která úzce souvisí s adaptačním procesem.

https://www.nivea.cz/vybrali-jsme-pro-vas/medvidek

 

Betlém ze slaného těsta

Vytvořili jsme ve spolupráci s rodiči a přáteli školy během 5 týdnů betlém ze slaného těsta, který má celkem 1248 jednotlivých částí. Betlém byl zapsán do Knihy českých rekordů. (viz. fotogalerie školy)

https://www.dobryden.cz/rekordy/zvyky-tradice/vanocni-rekordy/betlem-ze-slaneho-testa-s-nejvetsim-poctem-soucasti/

 

Hrdlička divoká (pták roku 2019)

Projekt se uskutečnil v rámci podzimního tématu Na poli. Děti se seznámily s ptactvem, které odlétá do teplých krajin, a protože Česká společnost ornitologická vyhlásila ptákem roku 2019 hrdličku divokou, tak právě ji jsme dětem více přiblížili. Připravili jsme i krátkou prezentaci, kterou vkládáme na web. Ve školce jsme hrdličku divokou kreslili, malovali a vytvořili jsme ze všech obrázků knihu. Ve spolupráci s rodiči jsme do knihy vložili básničky a krátké příběhy.  Odměnou nám všem je krásná kniha o hrdličce divoké, ale též znalosti o ní, o přírodě, o přírodních souvislostech.  😊 Děkujeme všem zúčastněným za spolupráci. 
Švecová Hana, autorka projektu 

Hrdlička 2019.pptx (1.64 MB)

 

Všeobecná pohybová průprava při pobytu venku na umělém povrchu.

Trenéři FK Neratovice - Byškovice docházejí každých 14 dní do naší školy a ve spolupráci s učitelkami vedou všeobecnou pohybovou průpravu dětí. Do projektu se zapojily všechny třídy školy. Hlavní myšlenkou projektu je pohyb venku. Pohybové aktivity budou probíhat na zahradě školy, na umělém povrchu u základní školy, na zahradě školy nebo na hřišti, v případě špatného počasí budeme cvičit v sokolovně.