M a t e ř s k á   Š k o l a
L i b i š

Projekty školy

Všechny projekty školy jsou bezplatné, aktivizující, podporující školní vzdělávací program „Dětství je živá voda“. Projekty podporují a doplňují rodinnou výchovu a nabízejí širokou škálu aktivit tak, aby se mohli rodiče s dětmi zapojit dle své preference, zaměření, času a zájmu. Projekty vedou k radosti z poznávání, tvoření, pohybu, zdraví a činorodosti. V některých aktivitách jsou děti motivačně odměňovány. Projekty jsou krátkodobé, střednědobé až dlouhodobé a některé přešly jako nadstandard do naší vzdělávací nabídky. 

Aktuální projekty s podporou rodiny

Čteme dětem – synchronní čtení

Projekt vzešel z projektu celonárodního Celé Česko čte dětem. Nyní se čte stejná kniha v mateřské škole i doma, a to v určeném časovém úseku, který škola zveřejní. Každá třída si volí knihu dle vlastního výběru (knihu k výběru mohou doporučit i rodiče). Poté se uspořádá v mateřské škole takzvaný Den s knihou, na který si děti doma, společně s rodiči (nebo samy) připraví úkol, který je předem zveřejněn. Na Den s knihou si svůj výrobek přinesou a prezentují jej. Pokud to lze, zapojujeme do tohoto projektu i prarodiče nebo sourozence dětí docházejících do mateřské školy.

 

Cvičení rodičů a dětí v sokolovně

Projekt je zájmový a vede ho paní učitelka ze školky. Rodič dítě přivádí a odvádí a je po celou dobu svému dítěti partnerem při cvičení. Pohybové aktivity trvají jednu hodinu týdně v sokolovně v odpoledních hodinách, pokud to hygienická situace dovolí, tak celý školní rok. Aktivity jsou zaměřeny na radost z pohybu, na elementární pohybové dovednosti, na cvičení s tělovýchovným náčiním, na základy cvičení na nářadí, na kolektivní hry, a především na pohybovou kooperaci dospělého s dítětem. Na konci školního roku si děti, na stupních vítězů, převezmou zasloužené medaile.

 

Težíme hliník z domácností

Rodiče ve své domácnosti třídí hliník a čistý jej nosí do našeho sběrného kontejneru. Mateřská škola dále zajišťuje odvoz do sběrných surovin. Získané finanční prostředky z této činnosti se používají na autobusovou dopravu za zážitky a poznáním.

Co je hliník v domácnosti:

plechovky, konzervy, víčka na jogurty, příbory, hrnce, obaly od čokolád, víčka kryjícího kelímek s jogurtem, šlehačku a další mléčné výrobky, víčka, vaničky, ve od paštik a dalších masných výrobků, plechovky na pivo či energetické nápoje, hliníková fólie, apod.

Chemická značka hliníku: Al 

                                                                          Označení hliníku: hliník  

Zdravá strava aneb "mlsáme ovoce a zeleninu”

Tento projekt je jediný, který je založen na dobrovolných darech od rodičů. Cílem je nabídnout dětem široký výběr ovoce a zeleniny při stravování tak, aby měly možnost vlastního výběru a také možnost seznamovat se i s méně tradičním ovocem a zeleninou. Rodiče nejprve zaznamenají zájem na formulářích v halách školy a v určený termín (pondělí až úterý) nakoupí nebo přinesou ze svých zahradních přebytků, ovoce či zeleninu. Ta je pak v průběhu týdne zpracována a dětem nabízena. Rodiče tak mohu nejenom zpestřit, ale i rozšířit a ovlivnit skladbu dětského jídelníčku. V závěru roku obdrží všechny děti diplom za zdravé stravování.

 

Bystrý Libišáček

Projekt se zaměřuje na hraní karetních a deskových her. Děti je hrají nejen společně během pobytu v mateřské škole, ale i se svými rodiči a sourozenci. Škola vyhlašuje Pexesový turnaj, který probíhá zpravidla jednou ročně a má svá přesná pravidla. Ocenění získávají všichni, kteří se zúčastní a první tři dvojice vyhrávají poháry.

Pravidla Pexesového turnaje:

•Do turnaje se přihlásí vždy dítě z naší MŠ se svým spoluhráčem (rodič, sourozenec, prarodič, teta, strýc, apod.) a tím vytvoří rodinnou dvojici - dále jen dvojice

•Tato dvojice vyzývá ke hře jinou dvojici dle vlastního výběru a uvážení

•Každá dvojice odehraje 5 her

•Nehraje se na výhry, ale na součet vyhraných pexes ve dvojici.

•Každá ukončená hra se hlásí sčítací osobě (učitelka MŠ), která zapíše tento počet do tabulky

•Vyhrává dvojice s nejvyšším počtem získaných pexes

 

Školní víkendová kniha

spojeno s třídními maskoty – beruškou, motýlkem a včeličkou

Jde o „nepopsanou“ knihu, kterou si na víkend půjčují děti společně s třídním maskotem. Rodiče s dětmi do knihy popíší společně strávený víkend, například nějakou zajímavou akci, výlet, nebo jen pobyt doma, na zahrádce či v okolí. Umístí sem i doprovodné fotografie, na kterých jsou vidět nejen děti, ale i maskot třídy, který je v rodině takzvaně „na návštěvě“. Zápisy mají svá pravidla, která jsou uvedena v úvodu knihy. Zájem o půjčení knihy se objednává na formuláři v halách školy.