M a t e ř s k á   Š k o l a
L i b i š

2022

Děkujeme všem sponzorům i v tomto roce.

Děkujeme všem rodičům, kteří se zapojili do našeho projektu “Mlsáme ovoce a zeleninu” Projekt má obrovský dosah nejen na spolupráci rodiče - škola, ale zásadním způsobem ovlivňuje výběr a různorodost dětského jídelníčku. Vážíme so toho!

Firmě ORLEN Unipetrol s.r.o v zastoupení zaměstnankyní Petry Maschtowské za finanční dar ve výši 18200,-Kč na 2 venkovní dětské kuchyňky a bezpečnostní helmy.

Firmě PREMIX servis, spol. s.r.o zastoupené jednatelem Tomášem Štěpánkem za dar ve výši 20.000,-Kč

Libišským ženám, z.s za dar ve výši 10.886,-Kč

Firmě paní J. Šebestové za finanční dar 5.000,-Kč.