M a t e ř s k á   Š k o l a
L i b i š

2021

Děkujeme všem sponzorům i v tomto roce.

Děkujeme všem rodičům, kteří se zapojili do našeho projektu “Mlsáme ovoce a zeleninu” Projekt má obrovský dosah nejen na spolupráci rodiče - škola, ale zásadním způsobem ovlivňuje výběr a různorodost dětského jídelníčku. Vážíme so toho!

Firmě ZAPA beton a.s. za darování 50ks dětských bezpečnostních vest.

Firmě paní J. Šebestové za finanční dar 5.000,-Kč.