M a t e ř s k á   Š k o l a
L i b i š

2019

Děkujeme všem sponzorům i v tomto roce.

Děkujeme všem rodičům, kteří se zapojili do našeho projektu “Mlsáme ovoce a zeleninu” Projekt má obrovský dosah nejen na spolupráci rodiče - škola, ale zásadním způsobem ovlivňuje výběr a různorodost dětského jídelníčku. Vážíme so toho!

Firmě Libex za finanční dar 10.000,- Kč na charitativní ples a fotoaparát do MŠ.

Firmě Billa za dar 2.000,- Kč na charitativní ples.

Firmě Spolana za finanční dar 15.000,- Kč na charitativní ples.