M a t e ř s k á   Š k o l a
L i b i š

Třída Motýlci

Jsme třída plná veselých a kamarádských dětí - motýlků.

Rozvíjíme u dětí především samostatnost, komunikaci, lásku k přírodě  a také výtvarnou a hudební činnost.

Velký důraz klademe na adaptaci dětí na začátku školního roku.  K dětem přistupujeme s ohledem na jejich individuální potřeby. Zaměřujeme se na rozvoj pohybových a komunikačních dovedností, předmatematických představ i rozvoj jemné motoriky. 

Naším cílem je nejen spokojené dítě, ale i rodič.

Učitelky ve třídě Motýlků:

  • Adéla Švecová

  • Lucie Skácelová

  • Telefon: +420 601 556 835

motylci-trida