M a t e ř s k á   Š k o l a
L i b i š

Třída Včeličky

To je třída plná pilných včeliček.  :) 

Třída je zaměřena na enviromentální výchovu, výtvarnou a hudební činnost.  

Rozvíjíme u dětí schopnosti a dovednosti formou praktických činností, přirozeným zkoumáním a poznáváním. Prioritou je pro nás šťastné a spokojené dítě, které se každý den těší do naší třídy. Každodenní pobyt venku trávíme zejména v Černínovském lese, přilehlých loukách a na procházkách obcí. Děti mají dostatečný pohyb, spontánně si hrají a seznamují se s přírodou.

Učitelky ve třídě Včeliček:

  • Alena Baránková

  • Dagmar Štibrányi Čepeláková 

  • Martina Zemanová (asistent pedagoga)

  • Telefon: +420 601 556 846

vcelicky-trida