M a t e ř s k á   Š k o l a
L i b i š

Speciálně pedagogická centra

Zraková postižení

Speciálně pedagogické centrum pro zrakově postižené

Loretánská 19

100 00 Praha 1

Telefon: 220 514 481

e-mail: spc.jjezka@centrum.cz

Speciálně pedagogické centrum Klíč

Národní 961/25

110 00 Praha 1

Telefon: 222 542 265, 724 758 318

e-mail: info@klic-centrum.cz

 

Kombinované vady

Speciálně pedagogické centrum Štíbrova

Štíbrova 1691

182 00 Praha 8

Telefon: 284 688 941

e-mail: spc@stibrova.cz

Speciálně pedagogické centrum při ZŠ Starostrašnická

Starostrašnická 45

100 00 Praha 10

Telefon: 274 776 437, 721 450 105

e-mail: spc.starostrasnicka@email.cz

Speciálně pedagogické centrum při Fakultní mateřské škole se speciální péčí

Arabská 681/20

160 00 Praha 6

Telefon: 246 024 322, 733 710 467

e-mail: spc@skolka.org

 

Poruchy autistického spektra

NAUTIS

Národní ústav pro autismus, z.ú.

Brunnerova 1011/3

V Holešovičkách 593/

182 00 Praha 8

Telefon: 778 402 641

e-mail: poradna@nautis.cz

Speciálně pedagogické centrum Vertikála

Rooseveltova 8

160 00 Praha 6

Telefon: 233 321 054, 724 219 335

e-mail: spcvertikala@seznam.cz

 

Vady řeči

Speciálně pedagogické centrum pro děti a mládež s vadami řeči se zaměřením na AAK

Jivenská 7

140 00 Praha 4

Telefon: 222 518 280, 604 459 699

e-mail: spcvadyreci@seznam.cz

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči

Libčická 8/399

181 00 Praha 8 - Čimice

Telefon: 233 544 611

e-mail: spc.libcicka@volny.cz

Speciálně pedagogické centrum pro poruchy komunikace na podkladu vady sluchu nebo poruchy řeči

Ječná 27

12000 Praha 2

Telefon: 222 517 077

e-mail: karla.svobodova@jecna27.cz

 

Tělesná postižení

Speciálně pedagogické centrum pro tělesná postižení

Hurbanova 1285

142 00 Praha 4

Telefon: 244 471 805

e-mail: spc.hurbanova@centrum.cz

Speciálně pedagogické centrum pro tělesná postižení – Jedličkův ústav

V Pevnosti 4

128 41 Praha 2

Telefon: 241 083 507

e-mail: m.benoniova@jus.cz

 

Sluchová postižení

Speciálně pedagogické centrum pro sluchová postižení

Holečkova 4

150 00 Praha 5

Telefon: 257 325 896

e-mail: spc.holeckova@seznam.cz

Speciálně pedagogické centrum pro sluchová postižení

Výmolova 169/2

150 00 Praha 5

Telefon: 251 555 356, 251 554 763, 251 553 985

e-mail: spc.vymolova@seznam.cz

Speciálně pedagogické centrum pro sluchová postižení

Ječná 27

120 00 Praha 2

Telefon: 224 942 152

e-mail: spc.jecna@seznam.cz

 

Mentální postižení

Speciálně pedagogické centrum při SMtŠ

Deylova 3/233

150 00 Praha 5

Telefon: 257 225 034, 257 225 043

e-mail: sps.deylova@zris.mepnet.cz

Speciálně pedagogické centrum pro mentálně postižené a děti s PAS

Chotouňská 474

108 00 Praha 10 - Malešice

Telefon: 274 772 945, 736 623 983

e-mail: spcchotounska@volny.cz

Speciálně pedagogické centrum pro mentálně postižené

Trávničkova 1743

155 00 Praha 5

Telefon: 235 516 651

e-mail: spcamos@zsluziny.cz