M a t e ř s k á   Š k o l a
L i b i š

Pedagogicko-psychologická poradna

Pedagogicko psychologická poradna Středočeského kraje

Pracoviště: Mělník

Adresa: Bezručova 109, 276 01 Mělník
Telefon: 315623045
Mobil: 775623045, 774270302
e-mail: melnik@pppsk.cz