M a t e ř s k á   Š k o l a
L i b i š

Pedagogičtí zaměstnanci

adela-s

   Adéla Švecová, přírodovědné a výtvarné činnosti, čtenářská gramotnost
Motto: "Co zůstalo za námi, nebo co zůstává před námi, není zdaleka tak důležité, jako to, co zůstává v nás samotných."

lucka-h

   Lucie Skácelová, hudební a pohybové činnosti, čtenářská gramotnost
Motto:" Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat a zapamatuji si na celý život." J.A Komenský

alena-kaulova

     Alena Vítek Kaulová, angličtina hrou
Motto: " Snažím se, aby přechod z rodinného prostředí do mateřské školy byl pro děti co nejpříjemnější, s ohedem na jejich individuální potřeby a celkový rozvoj osobnosti. Důležité je pro mě zajistit dětem pocit bezpečí, jistoty a podporovat zdravé sebevědomí." 

jolana_g

   Jolana Gombášová,  asistent pedagoga 
Motto: "Snažím se, aby dítě s kterým pracuji s mou pomocí zvládlo veškerou činnost, tak jako ostatní děti, začlenilo se do kolektivu a bylo spokojené. "

Langmajerová Veronika

  Veronika Langmajerová, výtvarná výchova                                                                                                                                                     Motto: "Kde je smích, tam je i radost."

alena_zam

  Alena Baránková,  hudebně pohybové aktivity a angličtina hrou
Motto: "Chovej se k ostatním přesně tak, jak chceš, aby se oni chovali k tobě. "

dasa-s

  Dagmar Štibrányi Čepeláková,  venkovní hry a činnosti
Motto: "Vše důležité, co jsem se naučil pro život, jsem se naučil v mateřské škole." R. Fulghum

asistentka pedagoga

  Zemanová Martina, asistentka pedagoga 
Motto: " “Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody.”  Jan Werich