M a t e ř s k á   Š k o l a
L i b i š

Upozornění pro rodiče

Platby za stravné a školné v závěru školního roku 2019-2020

Žádáme rodiče, aby své platby přizpůsobili docházce dítěte v závěru tohoto šk.roku.

U dětí, které již nenastoupí, zastavte všechny platby. (školné i stravné)

U dětí, které nastoupí, zaplaťte poslední platby v měsíci červnu. (je jedno, kdy dítě nastoupí)

K 30.6.2020 ukončete VŠECHNY platby, prázdninový provoz bude hrazen z vašich přeplatků z uplynulého školního roku.

Vyúčtování všech plateb proběhne v měsíci srpnu. O vyúčtování Vás budeme informovat.

Datum vložení: 18. 5. 2020 13:17
Datum poslední aktualizace: 18. 5. 2020 13:21
Autor: Mgr. Hana Švecová