M a t e ř s k á   Š k o l a
L i b i š

Testování dětí v mateřské škole

Návod k použití

Informace k průběhu testování dětí v mateřské škole.

Obecné informace k testování v mateřské škole

 1. Dítěti, které má pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.
 2. Dítě nemůže být nuceno k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání.
 3. K testování se může dostavit dítě pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění. (zvýšená tělesná teplota, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta chuti, čichu, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, únava, rýma, bolest hlavy)
 4. Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu, pouze asistence třetí osoby. (Test si provedou děti samy za asistence učitelky. Přítomnost rodiče u samoodběru je možná.)
 5. Rodič vyčká na výsledek testu na zahradě školy. (do 15minut) Při pozitivním testu je rodič povinen si dítě neprodleně odvést.

 

Kdo se testuje/netestuje

Testují se všechny přítomné děti, kromě těch, jejichž rodiče doloží jednu z níže uvedených možností:

 1. Testování se neprovádí u dětí, u nichž bude doložen negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud dítě nemá příznaky onemocnění COVID-19.
 2. Testování se neprovádí u dětí, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí zákonný zástupce prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se dítě účastní testování dle harmonogramu školy.
 3. Testování se neprovádí u dětí, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací uplynulo nejméně 14dní.

Čím se testuje

„Lepu“ antigenní test na Covid-19 z okraje nosu. Viz přílohy

Kdy se testuje

 1. Testování bude prováděno ve dnech pondělí, čtvrtek (testovací dny).
 2. Děti, které nebudou testovány ve výše uvedené dny, budou testovány v den příchodu.
 3. Testy budou prováděny na tzv. testovacích koutech (koupelny, apod.)
Datum vložení: 7. 4. 2021 12:58
Datum poslední aktualizace: 8. 4. 2021 19:33
Autor: Mgr. Hana Švecová