M a t e ř s k á   Š k o l a
L i b i š

Stanovení úplaty za vzdělávání na šk.rok 2024/2025

Na základě Usnesení Rady obce Libiš č.11/75/2024 ze dne 17.6.2024, je pro školní rok 2024/25 stanovena měsíční úplata za předškolní vzdělávání ve výši 800 Kč.
Více v Pokynu ředitelky MŠ Libiš ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v záložce Pro rodiče - Dokumenty.

Datum vložení: 8. 7. 2024 12:50
Datum poslední aktualizace: 8. 7. 2024 12:51
Autor: Mgr. Hana Švecová