M a t e ř s k á   Š k o l a
L i b i š

Mateřská škola otevírá provoz dne 12.4.2021

Návrat dětí do mateřské školy.

 

 1. Od 12.4. nastupují do mateřské školy děti, které mají povinné předškolní vzdělávání. (děti před nástupem do 1.třídy)
 2. Od 12.4. nastupují též děti, které mají na nový školní rok potvrzen odklad školní docházky, ale i děti, které mají potvrzen dřívější nástup do 1.třídy.
 3. Dále v tento den nastupují děti bez ohledu na věk, jejichž rodiče mají níže uvedené profese (viz níže).
 4. Provoz mateřské školy (MŠ) bude v běžné provozní době. Děti budou pouze ve svých třídách a jejich počet nepřesáhne 15.
 5. Děti budou 2x týdně testovány neinvazivními Ag testy. Rodič předá dítě do třídy a vyčká před budovou školy na výsledek testu.
 6. Při pozitivním testu si odvádí rodič dítě domů a kontaktuje pediatra.
 7. Pokud prožilo dítě v uplynulém období traumatizující událost, prosím o sdělení kmenové učitelce s ohledem na případné citlivé období dítěte.
 8. Pokud děti s povinností předškolního vzdělávání nebudou do MŠ docházet, musí být rodiči řádně a pravidelně omlouvány.
 9. Pokud je vaše rodina v karanténě, nebo je někdo z rodiny covid-19 pozitivní, a dítě v předchozích dnech navštěvovalo MŠ, neprodleně nám tuto skutečnost nahlaste.
 10. Přejeme dětem co nejklidnější návrat do školky. Podřídíme tomu celý průběh ranního přijetí a vytvoříme pro ně klidné, vstřícné a bezpečné prostředí.
 11. Další info na hana.svecova@mslibis.cz , tel. 601556842 nebo osobně v MŠ.

Péče o děti, jejichž zákonní zástupci jsou:

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele. (nejpozději do 16.4.2021)

▪ zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

▪ pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá,

▪ pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

▪ zaměstnanci bezpečnostních sborů,

▪ příslušníci ozbrojených sil,

▪ zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

▪ zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

▪ zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

▪ zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

▪ zaměstnanci Finanční správy České republiky. 

 

Datum vložení: 7. 4. 2021 12:38
Datum poslední aktualizace: 8. 4. 2021 19:22
Autor: Mgr. Hana Švecová