M a t e ř s k á   Š k o l a
L i b i š

Informace vyplývající z třídních schůzek konaných 8.9.2021

Provoz během letních prázdnin 2022
Odměny v projektu Mlsáme ovoce a zeleninu

Informace vyplývající z třídních schůzek konaných 8.9.2021

Provoz během letních prázdnin 2022 (střídání provozu mateřských škol) – p.ředitelka z nedaleké MŠ zváží na základě zájmu (kmenových dětí) volnou kapacitu a na tomto základě i případné přijetí dětí libišských. V měsíci dubnu bude v obou našich školách zjišťován zájem, na jehož základě bude o prázdninové docházce v obou mateřských školách rozhodnuto.

Odměny v projektu Mlsáme ovoce a zeleninu – Děkujeme, že se účastníte našeho projektu, podporujete nás a spolupracujete s námi. Pro Vaše děti má tento počin nezměrný význam.

Na základě diskuse na třídních schůzkách jsme se rozhodli, že budou v závěru školního roku všechny děti odměňovány za zdravé stravování.

Děkujeme za Vaše podněty a přejeme Vám pohodový školní rok 2021-2022.

Datum vložení: 9. 9. 2021 12:03
Datum poslední aktualizace: 9. 9. 2021 12:05
Autor: Mgr. Hana Švecová