M a t e ř s k á   Š k o l a
L i b i š

Dlouhodobá nepřítomnost dítěte v MŠ s ohledem na aktuální situaci.

1. Žádáme rodiče, aby při dlouhodobější absenci omlouvali své děti alespoň jednou do měsíce.

Především se to týká omlouvání dětí, které mají povinnost předškolního vzdělávání, dle §34a) odst. (4) a Školního řádu MŠ Libiš.

  1. Nepřítomnost hlaste nejlépe online omluvenkou, popřípadě jak dovoluje školní řád.
  2. Hry, aktivity a činnosti dle našeho školního vzdělávacího programu najdete na každý měsíc na našich webových stranách.
  3. Předškolákům, kteří neplní povinné předškolní vzdělávání v MŠ, bude domů doručen pracovní sešit pro přípravu dítěte k zápisu do 1.třídy. Další info bude u pracovního sešitu.
  4. Předškoláci, kteří docházejí do MŠ, budou tento pracovní sešit plnit v mateřské škole.
Datum vložení: 3. 11. 2020 8:29
Datum poslední aktualizace: 3. 11. 2020 8:32
Autor: Správce Tymešová