M a t e ř s k á   Š k o l a
L i b i š

Distanční vzdělávání - pracovní sešit "Krůčky do školy"

instrukce k pracovnímu sešitu, který Vám přivezeme domů.

Distanční vzdělávání – Mateřská škola Libiš

Pracovní sešit Krůčky do školy:

Vypracujte jen jednu stranu denně, nemusíte postupně, vybírejte úkoly, které děti zajímají.

Pracujte s dětmi zábavnou formou, žádný stres a důraz na dokonalost. Správně vyřešené úkoly pochvalte, nad nepřesnostmi diskutujte. Nechte děti vyjádřit svůj názor.

Nevysvětlujte hned dětem, co mají udělat, zkuste se jich nejdříve zeptat, co si myslí že je to za úkol

Navažte na tuto činnost praktickou činností, například:

 • Sešit: počítání kuželek a míčků – doma: dítě spočítá předem určené předměty, nebo tleskni tolikrát, kolik máme oken v obýváku
 • Sešit: najdi rozdíly – doma: ukaž a vyjmenuj všechny rozdíly mezi židlí a křeslem, mezi dvěma hrnečky, apod.
 • Sešit: tvary – doma: hledejte na předmětech různé tvary, vždy se zaměřte na jeden tvar a pak přejděte na druhý
 • Sešit: barvy – doma: sestavujte řady z barevných předmětů tak, aby se pravidelně střídaly
 • Sešit: první hláska ve slově – doma: určujte první hlásku předmětů kolem sebe
 • Sešit: grafomotorika – doma: nechte děti malovat, kreslit, stříhat

 

Zapojte dítě do domácích prací - zábavně (nelpěte na dokonalosti).

 • Běžte s dětmi na zahradu, do přírody, krmte zvířátka.
 • Zazpívejte si písničku a doprovoďte se na „domácí“ hudební nástroj – šustění papíru, hrnec a vařečka.
 • Přečtěte si pohádku a pak ji nechte dítěti vyprávět.
 • Vytleskávejte slova po slabikách.
 • Určujte první písmeno ve slově. Zahrajte si slovní kopanou.

Nakreslete nám obrázek a pošlete dětem do své třídy. Určitě vám pošlou odpověď.

 

Až opět nastoupíte do mateřské školy, sešit a své případné výtvory přineste s sebou.

Přejeme Vám všem mnoho zdraví a těšíme se na Vás.

 

Děti a paní učitelky z Mateřské školy Libiš

Datum vložení: 12. 11. 2020 10:35
Datum poslední aktualizace: 12. 11. 2020 10:41
Autor: Správce Tymešová