M a t e ř s k á   Š k o l a
L i b i š

Plánujeme


Pravidelné akce v každém školním roce.

V tomto období jsou veškeré akce zrušeny, vzhledem k  omezení a nařízení vlády.

 • Divadelní představení(jednou měsíčně)
 • Besídka ke Dni matek
 • Mikulášská a vánoční nadílka
 • Včeličky, Berušky a Motýlci - tématicky zaměřené dny
 • Pyžamová sešlost - budeme tu přes noc?
 • Hudební pásmo pro občany v pečovatelském domě, či pro místní spolky
 • Hudební pásmo na vítání občánků
 • Cvičení rodičů a dětí
 • Taneční a pohybová průprava
 • Celodenní výlet
 • Dětský den
 • Sportovní odpoledne
 • Tvořivé dílny dětí s rodiči (vánoční, velikonoční, korálková)
 • Rozloučení s předškoláky
 • Akce Bystrého libišáčka (turnaj v Pexesu, apod.)
 • Čteme dětem se zapojením rodičů a místní komunity
 • Polytechnické vzdělávání v činnostech dětí
 • Uvítáme od rodičů i další zajímavé náměty na kulturní či sportovní akce
Nejsou dostupné žádné aktuální akce.