M a t e ř s k á   Š k o l a
L i b i š

Sponzoři

Chtěli bychom poděkovat všem sponzorům, kteří přispívají na naše činnosti a aktivity.

2015

Capsa.czDěkujeme za stále bezplatné poskytování varianty Capsa Sejf.

Děkujeme firmě CORIUMTEX Blata s.r.o. za peněžitý dar ve výši 20.000,- Kč, který jsme použili na nákup didaktických pomůcek.

Děkujeme všem rodičům, kteří se zapojili do našeho projektu “Mlsáme ovoce a zeleninu” a nosili nám ji zdarma během školního roku 2015-2016.

Děkujeme paní Soně Šebestové za sponzorování projektu Mlsáme ovoce a zeleninu. Děkujeme paní Jaroslavě Šebestové za finanční dar 5.000,-Kč na didaktické pomůcky.

Děkujeme za dva vánoční smrčky, které nám opět daroval pan Hrabě z Obříství.