M a t e ř s k á   Š k o l a
L i b i š

Sponzoři

Chtěli bychom poděkovat všem sponzorům, kteří přispívají na naše činnosti a aktivity.

2014


Náš projekt Příroda v zahradě finančně podpořily tyto libišské a další firmy, kterým velmi děkujeme:

Připojen.czLibišská firma pana Hohause Připojen.cz 2.000,- Kč

Libišská firma pana Česáka Studiografix 2.000,- Kč
www: https://www.studiografix.cz/

Akciová společnost Spolana Neratovice 30.000,- Kč
www: http://www.spolana.cz/CZ/Stranky/default.aspx

Firma CORIUMTEX Blata s.r.o. 20.000,- Kč
Paní Poubová Markéta 1.000,- Kč

Děkujeme za dva vánoční smrčky, které nám opět daroval pan Hrabě z Obříství.

Capsa.czDěkujeme za stále bezplatné poskytování varianty Capsa Sejf. Tento projekt funguje již od roku 2008 a stále nalézáme nové možnosti, jejího využití. V Capse jsou vypsány všechny akce školy, jsou zde fotografie, které během školního roku pořídíme a začali jsme z Capsy centrálně rozesílat aktuální informace rodičům přímo na osobní maily. Jako jednu ze součástí komunikace školy s rodiči, ji hodnotím velice pozitivně. Ještě jednou děkujeme.

Děkujeme manželům Podlipným z Libiše za sponzorování projektu Mlsáme ovoce a zeleninu. Velký dík patří paní Podlipné, která nám každý týden nosila čerstvou zeleninu i ovoce.

Děkujeme Petře Kalinové z Libiše, která nám sehnala mnoho technického a výtvarného materiálu pro naše činnosti.

Děkujeme manželům Fejfarovým z Libiše za darovaný kreslící karton bílý a barevný, různých gramáží a velikostí, odhadem cca 400kg.

Děkujeme paní Jagerské, která opět našim dětem upekla zajímavé a chutné dorty.

Děkujeme účetní kanceláři paní J. Šebestové za sponzorský dar 2.000,- Kč, který bude použit na nákup didaktických pomůcek.

Děkujeme paní Soně Šebestové za sponzorování projektu Mlsáme ovoce a zeleninu.