M a t e ř s k á   Š k o l a
L i b i š

Sponzoři

Chtěli bychom poděkovat všem sponzorům, kteří přispívají na naše činnosti a aktivity.

2013


Děkujeme firmě CORIUMTEX Blata s.r.o. za peněžitý dar ve výši 20.000,- Kč, který jsme použili na nákup didaktických pomůcek.

Děkujeme za krásný vánoční smrček, který nám opět daroval pan Hrabě z Obříství.

Děkujeme za stále bezplatné poskytování varianty Capsa Sejf.Cpsa.cz

Děkujeme manželům Podlipným z Libiše za sponzorování projektu Mlsáme ovoce a zeleninu. Velký dík patří paní Podlipné, která nám každý týden nosila čerstvou zeleninu i ovoce.

Děkujeme manželům Špičkovým z Libiše za sponzorování projektu Mlsáme ovoce a zeleninu. Velký dík patří paní Špičkové, která nám každý týden nosila čerstvou zeleninu i ovoce.

Děkujeme paní Jagerské, která peče našim dětem neskutečně krásné a chutné dorty a čertovské perníčky.