M a t e ř s k á   Š k o l a
L i b i š

Projekty školy

Projekty školy zařazujeme jako podporu našeho školního vzdělávacího programu. Tyto projekty vychází z aktuálních potřeb dětí, školy a místní komunity. Některé projekty jsou krátkodobé, některé přešly jako nadstandard do naší vzdělávací nabídky. Přehled najdete v jednotlivých školních letech.

2020 - 2021

Projekt Domestos 

Je zaměřen na zdravé návyky mytí rukou a hygieny. HYGIENA JE TEĎ DŮLEŽITĚJŠÍ NEŽ KDY PŘEDTÍM. Děti si hrají na "lovce bakterií" a má to u nich velký úspěch. Projekt probíhá i tento rok ve třídě Včeliček.  Když splníme všechny aktivity, dostaneme pro školu připravený "Certifikát hygienicky bezpečné školy."

Více: https://www.domestosproskoly.cz/ 

Děti malují seniorům k svátku

Děti a paní učitelky z libišské mateřské školy, myslí na babičky a dědečky z naší obce. Viz. článek na našem webu najdete zde.

Projekt Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky - 5. ročník

Celoroční projekt  je inspirován především obsahem naší pravidelné činnosti v tělocvičných jednotách, jeho záměrem je prezentovat pohyb jako každodenní přirozenou potřebu dětí a zdravé řešení volnočasových aktivit. Projekt si klade za cíl vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování, vede je k týmové spolupráci a přináší radost z plnění úkolů jak individuálních, tak skupinových.

Projekt taneční a pohybové průpravy

(vzhledem k epidemiologické situaci pozastaven)

Projekt rozčiřující vzdělávcí nabídku naší školy, je zaměřen na pohybové, taneční a rytmické dovednosti dětí. 

 • Pohybové a rytmické schopnosti
 • Estetické a hudební cítění
 • Správné držení těla
 • Pohyblivost, pružnost, obratnost, koordinace pohybů
 • Naučí se správně dýchat, zapojovat svaly a ovládat je
 • Kladný postoj k tanci, hudbě a pohybu samotnému
 • Zlepší si fyzickou kondici a prostorové vidění
 • Dovednost tančit v páru a ve skupině

Projekt Cvičení rodičů a dětí

(vzhledem k epidemiologické situaci pozastaven)

Přijďte si zacvičit se svými dětmi do místní sokolovny. Vstupné je dobrovolné a bude věnováno na charitativní účely v naší obci.

 • Párové cvičení dětí a dospělých
 • Zdravotní cvičení
 • Cvičení s náčiním
 • Cvičení na nářadí
 • Pohybové hry

Projekt Medvídek Nivea

Integrační a vzdělávací program, který podporuje u předškolních dětí individuální rozvojové možnosti a pomocí her a smysluplně navozených tvořivých činností nenásilně ovlivňuje jejich vztah k poznávání a učení.

Projekt Celé Česko čte dětem

Čteme doma i v mš - synchronní čtení. Zapojeni jsme už po 10.
Zapojíme do čtení i starší sourozence dětí z naší mateřské školy. 

Projekt “Težíme hliník” a “Zdravá strava”

- aneb "mlsáme ovoce a zeleninu”

Tyto projekty přecházejí do standardů naší nabídky a již nebudou vedeny jako projekty. Děkujeme všem, kteří s námi na těchto projektech spolupracovali a spolupracují.