M a t e ř s k á   Š k o l a
L i b i š

Projekty školy

Projekty školy zařazujeme jako podporu našeho školního vzdělávacího programu. Tyto projekty vychází z aktuálních potřeb dětí, školy a místní komunity. Některé projekty jsou krátkodobé, některé přešly jako nadstandard do naší vzdělávací nabídky. Přehled najdete v jednotlivých školních letech.

2019 - 2020

Betlém ze slaného těsta

Vytvořili jsme ve spolupráci s rodiči a přáteli školy během 5 týdnů betlém ze slaného těsta, který má celkem 1248 jednotlivých částí. Betlém byl zapsán do Knihy českých rekordů. (viz. fotogalerie školy)

https://www.dobryden.cz/rekordy/zvyky-tradice/vanocni-rekordy/betlem-ze-slaneho-testa-s-nejvetsim-poctem-soucasti/

 

Hrdlička divoká (pták roku 2019)

Pojďte se s námi zapojit do projetu „Hrdlička divoká“, který proběhne v rámci podzimního 
tématu Na poli. Seznámíme děti s ptactvem, které odlétá do teplých krajin, a protože Česká společnost ornitologická vyhlásila Ptákem roku 2019 hrdličku divokou, tak právě ji chceme dětem více přiblížit. Připravili jsme i krátkou prezentaci, kterou vkládáme na web. Ve školce budeme hrdličku divokou kreslit a malovat a chceme vytvořit ze všech obrázků knihu. Rádi bychom ji rozšířili o básničky a krátké příběhy. O ty bychom chtěli požádat právě vás rodiče. Zkuste s dětmi doma nějaké vytvořit a přinést k nám do školky, a to nejpozději do konce měsíce října. (lze i mailovou poštou) Nezapomeňte uvést jméno a příjmení dítěte a třídu.  Kdo máte nějaké encyklopedie o ptácích, prosím, abyste nám je v týdnu vyhledávání informací, zapůjčili.  Odměnou nám všem bude nejen krásná kniha o hrdličce divoké, ale znalosti o ní, o přírodě, o přírodních souvislostech a také společně strávený čas nad zajímavou činností.  Doufáme, že se nám projekt i s vaší spoluprací vydaří. 😊 Děkujeme a těšíme se na spolupráci. 
Švecová Hana, autorka projektu 

Hrdlička 2019.pptx (1.64 MB)

Projekt Domestos 

Je zaměřen na zdravé návyky mytí rukou a hygieny. Děti si hrají na "lovce bakterií" a má to u nich velký úspěch. Projekt probíhá ve třídě Včeliček.

Více: https://www.domestosproskoly.cz/ 

Projekt taneční a pohybové průpravy

Projekt rozčiřující vzdělávcí nabídku naší školy, je zaměřen na pohybové, taneční a rytmické dovednosti dětí. 

 • Pohybové a rytmické schopnosti
 • Estetické a hudební cítění
 • Správné držení těla
 • Pohyblivost, pružnost, obratnost, koordinace pohybů
 • Naučí se správně dýchat, zapojovat svaly a ovládat je
 • Kladný postoj k tanci, hudbě a pohybu samotnému
 • Zlepší si fyzickou kondici a prostorové vidění
 • Dovednost tančit v páru a ve skupině

Projekt Cvičení rodičů a dětí

Přijďte si zacvičit se svými dětmi do místní sokolovny. Vstupné je dobrovolné a bude věnováno na charitativní účely v naší obci.

 • Párové cvičení dětí a dospělých
 • Zdravotní cvičení
 • Cvičení s náčiním
 • Cvičení na nářadí
 • Pohybové hry

Projekt Medvídek Nivea

Integrační a vzdělávací program, který podporuje u předškolních dětí individuální rozvojové možnosti a pomocí her a smysluplně navozených tvořivých činností nenásilně ovlivňuje jejich vztah k poznávání a učení.

Projekt Celé Česko čte dětem

Čteme doma i v mš - synchronní čtení
Zapojíme do čtení i starší sourozence dětí z naší mateřské školy.