M a t e ř s k á   Š k o l a
L i b i š

Projekty školy

Projekty školy zařazujeme jako podporu našeho školního vzdělávacího programu. Tyto projekty vychází z aktuálních potřeb dětí, školy a místní komunity. Některé projekty jsou krátkodobé, některé přešly jako nadstandard do naší vzdělávací nabídky. Přehled najdete v jednotlivých školních letech.

2018 - 2019

 


Projekt Cvičení rodičů a dětí

Přijďte si zacvičit se svými dětmi do místní sokolovny. Vstupné je dobrovolné a bude věnováno na charitu.

Projekt Medvídek Nivea

Integrační a vzdělávací program, který podporuje u předškolních dětí individuální rozvojové možnosti a pomocí her a smysluplně navozených tvořivých činností nenásilně ovlivňuje jejich vztah k poznávání a učení.

Projekt Celé Česko čte dětem

Čteme doma i v mš - synchronní čtení
Zapojíme do čtení i starší sourozence dětí z naší mateřské školy.