M a t e ř s k á   Š k o l a
L i b i š

Projekty školy

Projekty školy zařazujeme jako podporu našeho školního vzdělávacího programu. Tyto projekty vychází z aktuálních potřeb dětí, školy a místní komunity. Některé projekty jsou krátkodobé, některé přešly jako nadstandard do naší vzdělávací nabídky. Přehled najdete v jednotlivých školních letech.

2016 - 2017


Pokračujeme v projektech

Projekt “Cvičení rodičů a dětí”

Přijďte si zacvičit se svými dětmi do místní sokolovny. Vstupné je dobrovolné a bude věnováno na dofinancování kochleárního implantátu dívce se sluchovým postižením.

Projekt “Medvídek Nivea”


Projekt “Černínovsko”


cccdProjekt “Celé Česko čte dětem”

Čteme doma i v mš - synchronní čtení