M a t e ř s k á   Š k o l a
L i b i š

Projekty školy

Projekty školy zařazujeme jako podporu našeho školního vzdělávacího programu. Tyto projekty vychází z aktuálních potřeb dětí, školy a místní komunity. Některé projekty jsou krátkodobé, některé přešly jako nadstandard do naší vzdělávací nabídky. Přehled najdete v jednotlivých školních letech.

2015 - 2016


Projekt “Medvídek Nivea”

Pracovní listy a činnosti tohoto programu se dětem velice líbily a osvědčily. Chceme i tento školní rok v tomto projektu pokračovat. Program vychází z požadavků na současné předškolní vzdělávání, jak je stanovuje Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Podporuje u předškolních dětí individuální rozvojové možnosti a pomocí her a smysluplně navozených tvořivých činností nenásilně ovlivňuje jejich vztah k poznávání a učení.

Projekt “Černínovsko”

Podzimní procházka, tematicky zaměřená: Pohybové hry na louce u Černínovska
zimní procházka, tematicky zaměřená: vycházka na libišské letiště pro letecké modely. (v Černínovsku divočáci)

cccdProjekt “Celé Česko čte dětem”

Čteme doma i v mš - synchronní čtení