M a t e ř s k á   Š k o l a
L i b i š

Projekty školy

Projekty školy zařazujeme jako podporu našeho školního vzdělávacího programu. Tyto projekty vychází z aktuálních potřeb dětí, školy a místní komunity. Některé projekty jsou krátkodobé, některé přešly jako nadstandard do naší vzdělávací nabídky. Přehled najdete v jednotlivých školních letech.

2014 - 2015


Projekt “Příroda v zahradě” - UKONČENÍ

Prohlédněte si prezentaci projektu.
2015: Příroda v zahradě (pdf)

Projekt “Příroda v zahradě”

Seznamujeme vás s naším novým projektem. Jedná se rozšíření dětských aktivit na zahradě. Máme krásnou zahradu, upravovanou, plnou možností k dětskému pohybu a hravým aktivitám. Ze zahrady se však vytratila příroda. Máme umělou zahradu. Chybí zde pro děti přirozené prostředí ke zkoumání. Chybí zde místa pro vlastní zkušenost s přírodou a experimenty s ní. Spojení zážitku s citovým prožitkem, situační učení. Děti by měly mít možnost odhalovat vztahy v přírodě, poznávat vliv slunce, větru, vody, země, poznávat všemi smysly. Příroda je nevyčerpatelným zdrojem poznání, tak ji dětem dopřejme. Chceme dětem dát možnost přístupu k přírodním materiálům jako je voda, písek, půda, větve, dřevo, proutí, listí, šišky, kameny a květiny vyzývají k tvořivé hře a podněcují k pozorování, učení a chápání. Děti budou pozorovat směr větru, osídlování a navštěvování budek a krmítek, hmyz, ještěrky. Děti si musí život ohmatat, očichat, okoukat a oposlouchat, někdy i ochutnat. Přírodní zahrada děti podněcuje k vynalézání her, k experimentování, k tomu, aby si samy něco postavily. Pokud příroda dostane na naší zahradě místo, naučí se ji děti vnímat jako něco cenného, co si zaslouží naši péči a ochranu. Projektový záměr byl vybrán do grantového programu, Era pomáhá regionům a je založen hlavně na sousedské sounáležitosti, protože kdo zná lépe náš projekt a nutnost jeho podpory než lidé z našeho okolí. Oslovíme tedy místní sponzory, rodiče, zapojíme vlastní síly. K vybraným finančním prostředkům nám Era přispěje další částkou a my tak budeme moci na jaře zrealizovat tento projekt. Číslo účtu, na který se peníze vybírají, je 101 7777 101/0300 a důležitý je variabilní symbol: 1303 Vše se dozvíte také na: www.erapomaharegionum.cz, v oblasti Polabí. Realizační tým celého projektu: Za MŠ: Švecová Hana, Kadlecová Markéta Za rodiče: Berušky p.Hnátková, Motýlci p.Doležalová, Včeličky p. Sedláková Vítáme jakékoliv nápady ze stran rodičů a dětí a brzy proběhne i soutěž k tomuto projektu. Průběžně vás budeme o všem informovat. Realizační tým MŠ Libiš

Projekt “Medvídek Nivea”

Pracovní listy a činnosti tohoto programu se dětem velice líbily a osvědčily. Chceme i tento školní rok v tomto projektu pokračovat. Program vychází z požadavků na současné předškolní vzdělávání, jak je stanovuje Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Podporuje u předškolních dětí individuální rozvojové možnosti a pomocí her a smysluplně navozených tvořivých činností nenásilně ovlivňuje jejich vztah k poznávání a učení.

Projekt “Černínovsko”

Letos se chceme v Černínovsku zaměřit na rozeznávání druhů stromů a na to, co do lesa nepatří.

9.11.2014 podzimní procházka, tematicky zaměřená: Co do lesa nepatří, Dub.
18.2.2015 zimní procházka, tematicky zaměřená: jsou v lese jehličnaté stromy? - průzkum; stopy zvířat.
29.4.2015 jarní vycházka do Černínovska, tematicky zaměřená : sběr materiálu na naši zahradu, kde je černínovská tvrz?

cccdProjekt “Celé Česko čte dětem”

Čteme doma i v mš - synchronní čtení

Rodiče, čtěte svým dětem doma, my vás podpoříme a budeme číst v mateřské škole. Po dočtení uspořádáme pěkný Den s knihou. Děti se na něj vždy velmi těší!

Čteme:
Berušky: Ladislav Špaček: Dědečku vyprávěj
Motýlci: Václav Čtvrtek: Pohádky z pařezové chaloupky Křemílka a Vochomůrky
Včeličky: Jan Lebeda:Nové pohádky skřítka Medovníčka

Četli jsme:
Carlo Collodi: Pinocchiova dobrodružství
Otfried Preussier: Malá čarodejnice
Josef Čapek: Povídání o pejskovi a kočičce; ve třídě Motýlků
Jiří Kohout: Zvířátka z malinové paseky; ve třídě Berušek
Rudo Moric: O dvou kamarádech, Harýkovi a Billovi; ve třídě Včeliček

Stále pracujeme na tom, aby se do našeho čtení zapojili i prarodiče. Chceme rozšířit nabídku čtení na dva tituly a pravděpodobně proběhne v tomto školním roce i soutěž na toto téma.