M a t e ř s k á   Š k o l a
L i b i š

Projekty školy

Projekty školy zařazujeme jako podporu našeho školního vzdělávacího programu. Tyto projekty vychází z aktuálních potřeb dětí, školy a místní komunity. Některé projekty jsou krátkodobé, některé přešly jako nadstandard do naší vzdělávací nabídky. Přehled najdete v jednotlivých školních letech.

2013 - 2014


Projekt “Medvídek Nivea”

Zapojujeme se do projektu kde se hlavní pozornost věnuje dětem, které v přípravě na přechod z mateřské školy do první třídy potřebují pomoc. Připravuje promyšlenou vzdělávací nabídku pro děti s drobnými nedostatky, opožděným vývojem a specifickými vzdělávacími potřebami, které mají odloženou školní docházku. Je zpracován ve spolupráci s odborníky v oblasti předškolní pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Gesci nad projektem převzala doc. PhDr. Eva Opravilová, CSc. Medvídkovi NIVEA vtiskl jedinečnou podobu akademický malíř Gabriel Filcík. Program vychází z požadavků na současné předškolní vzdělávání, jak je stanovuje Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Podporuje u předškolních dětí individuální rozvojové možnosti a pomocí her a smysluplně navozených tvořivých činností nenásilně ovlivňuje jejich vztah k poznávání a učení.
http://www.nivea.cz/Tipy-and-rady/ext/cz-CZ/Medvidek/pro-materske-skoly

Projekt “Černínovsko”

Tento školní rok jsme poznávali Černínovsko konečně v každém ročním období. Pozorovali jsme stromy a především jeden letitý dub, který pak děti výtvarně ztvárnili do soutěže Rok stromu. Viděli jsme vodoměrky, lesní vosu, našli jsme uhynulého drozda. Lužní les je krásný a plný možností ke zkoumání.

25.9.2013 podzimní vycházka
29.1.2014 zimní vycházka
16.4.2014 jarní vycházka
červen 2014 letní vycházka

cccdProjekt “Celé Česko čte dětem”

Čteme doma i v mš - synchronní čtení

Pokračujeme v synchronním čtení a projekt chceme osvěžit dílčí myšlenkou, zapojit do čtení i prarodiče. Těšíme se na nové zážitky.

Četli jsme:
Jan Ryska: Dědeček, Kyliján a já
Eduard Petiška: Martínkova čítanka a dvě klubíčka pohádek
Jan Karafiát: Broučci