M a t e ř s k á   Š k o l a
L i b i š

Projekty školy

Projekty školy zařazujeme jako podporu našeho školního vzdělávacího programu. Tyto projekty vychází z aktuálních potřeb dětí, školy a místní komunity. Některé projekty jsou krátkodobé, některé přešly jako nadstandard do naší vzdělávací nabídky. Přehled najdete v jednotlivých školních letech.

2012 - 2013


Projekt “Černínovsko”

V nedalekém okolí naší mateřské školy se nachází přírodní rezervace Černínovsko s bohatou řadou zajímavých a vzácných rostlin a živočichů. Většina dětí ani netuší co se zde nachází. Během jednoho roku, v každé roční době, sem budeme pořádat polodenní vycházky založené na pozorování a sběru materiálu. Vše budeme fotograficky a materiálně dokumentovat. Děti se seznámí s druhy stromů, bylin, vodních rostlin, které zde rostou. Budou poznávat místní lesy, luhy, doubravy. Na základě zpracované dokumentace a případného pozorování se také seznámí s živočichy, kteří zde žijí. Z nasbíraného materiálu vytvoříme herbář. Projekt bude podpořen zážitkovými činnostmi.
25.19.2012 podzimní vycházka
31.1.2013 zimní procházka
Jarní vycházku nám překazila na tomto území vyskytující se prašivina. Náhradně jsme vyrazili na letiště pro modely letadel.
Letní vycházku nám zase překazily povodně.
Nevzdáváme to a příští rok budeme pokračovat.

cccdProjekt “Celé Česko čte dětem”

Čteme doma i v mš - synchronní čtení

Velice rádi pokračujeme ve čtení dětem. V loňském roce jsme opět přečetli několik knih. K přečteným knihám jsme pokaždé uspořádali Den s knihou a vytvořili výstavky s výtvory. Uspořádali jsme výstavu pro vílu Amálku a kocoura Modroočka. Kolem školky jsme vystavili pařezové chaloupky a Ferda mravenec má výstavu na Obecním úřadě v Libiši. Velmi jsme si čtení i doprovodné akce užili. Těšíme se na další krásné knihy a výtvory. Děkujeme všem rodičům, kteří s námi spolupracovali.

Přečetli jsme:
Dr. Jan Malík: Míček Flíček
Václav Čtrvtek: Rumcajs, Manka, Cipísek
Jiří Trnka: Zahrada
Den s oblíbenou knihou: Děti přinesly své oblíbené knihy z domova a vyprávěly nám o ní.

Projekt “Težíme hliník” a “Zdravá strava”

- aneb mlsáme ovoce a zeleninu”

Tyto projekty přecházejí do standardů naší nabídky a již nebudou vedeny jako projekty. Děkujeme všem, kteří s námi na těchto projektech spolupracovali a spolupracují.