M a t e ř s k á   Š k o l a
L i b i š

Projekty školy

Projekt Domestos - Je zaměřen na zdravé návyky mytí rukou a hygieny. Děti si hrají na "lovce bakterií" a má to u dětí veliký úspěch. Projekt probíhá ve třídě Včeliček. Společně hrajeme o hodnotné ceny. Více : https://www.domestosproskoly.cz/ 

Projekt Těžíme hliník - Prosíme pouze o čistý a sešlapaný hliník. Vše ostatní patří do popelnice. Co nacházíme a nepatří do hliníku:

 • kovové plechovky
 • suchý chléb
 • skořápky od vajec
 • plastová víčka
 • igellitové sáčky
 • zbytky paštik, krmiva pro kočky a psy

Hrdlička divoká - Pojďte se s námi zapojit do projektu, který proběhne v rámci podzimního tématu Na poli. Seznámíme děti s ptactvem, které odlétá do teplých krajin. Více v akcích školy.

Cvičení rodičů a dětí – Cvičitelka Švecová Hana, bez nároku na honorář, vstupné dobrovolné, výtěžek jde na potřebné v Libiši. (výtěžek kontrolují všichni zúčastnění po závěrečném cvičení)

 • Synchronní cvičení dětí a dospělých
 • Zdravotní cvičení
 • Cvičení s náčiním
 • Cvičení na nářadí
 • Pohybové hry

Taneční a pohybová průprava – Cvičitelka Hájková Lucie, bez nároku na honorář, výtěžek jde na cvičební pomůcky, cvičební a taneční kroje, potřebné k veřejným vystoupením. Majitelem pomůcek a oblečení bude MŠ Libiš, i vzhledem k tomu, že bude část tanečního oblečení hradit. (výtěžek kontrolují všichni zúčastnění jednou za pololetí)

 • Pohybové a rytmické schopnosti
 • Estetické a hudební cítění
 • Správné držení těla
 • Pohyblivost, pružnost, obratnost, koordinace pohybů
 • Naučí se správně dýchat, zapojovat svaly a ovládat je
 • Kladný postoj k tanci, hudbě a pohybu samotnému
 • Zlepší si fyzickou kondici a prostorové vidění
 • Dovednost tančit v páru a ve skupině

2012 - 2013


Projekt “Černínovsko”

V nedalekém okolí naší mateřské školy se nachází přírodní rezervace Černínovsko s bohatou řadou zajímavých a vzácných rostlin a živočichů. Většina dětí ani netuší co se zde nachází. Během jednoho roku, v každé roční době, sem budeme pořádat polodenní vycházky založené na pozorování a sběru materiálu. Vše budeme fotograficky a materiálně dokumentovat. Děti se seznámí s druhy stromů, bylin, vodních rostlin, které zde rostou. Budou poznávat místní lesy, luhy, doubravy. Na základě zpracované dokumentace a případného pozorování se také seznámí s živočichy, kteří zde žijí. Z nasbíraného materiálu vytvoříme herbář. Projekt bude podpořen zážitkovými činnostmi.
25.19.2012 podzimní vycházka
31.1.2013 zimní procházka
Jarní vycházku nám překazila na tomto území vyskytující se prašivina. Náhradně jsme vyrazili na letiště pro modely letadel.
Letní vycházku nám zase překazily povodně.
Nevzdáváme to a příští rok budeme pokračovat.

cccdProjekt “Celé Česko čte dětem”

Čteme doma i v mš - synchronní čtení

Velice rádi pokračujeme ve čtení dětem. V loňském roce jsme opět přečetli několik knih. K přečteným knihám jsme pokaždé uspořádali Den s knihou a vytvořili výstavky s výtvory. Uspořádali jsme výstavu pro vílu Amálku a kocoura Modroočka. Kolem školky jsme vystavili pařezové chaloupky a Ferda mravenec má výstavu na Obecním úřadě v Libiši. Velmi jsme si čtení i doprovodné akce užili. Těšíme se na další krásné knihy a výtvory. Děkujeme všem rodičům, kteří s námi spolupracovali.

Přečetli jsme:
Dr. Jan Malík: Míček Flíček
Václav Čtrvtek: Rumcajs, Manka, Cipísek
Jiří Trnka: Zahrada
Den s oblíbenou knihou: Děti přinesly své oblíbené knihy z domova a vyprávěly nám o ní.

Projekt “Težíme hliník” a “Zdravá strava”

- aneb mlsáme ovoce a zeleninu”

Tyto projekty přecházejí do standardů naší nabídky a již nebudou vedeny jako projekty. Děkujeme všem, kteří s námi na těchto projektech spolupracovali a spolupracují.