M a t e ř s k á   Š k o l a
L i b i š

Projekty školy

Projekty školy zařazujeme jako podporu našeho školního vzdělávacího programu. Tyto projekty vychází z aktuálních potřeb dětí, školy a místní komunity. Některé projekty jsou krátkodobé, některé přešly jako nadstandard do naší vzdělávací nabídky. Přehled najdete v jednotlivých školních letech.

2011 - 2012


cccdProjekt “Celé Česko čte dětem”

Čteme doma i v mš - synchronní čtení

Pokračujeme ve čtení dětem. V loňském roce se nám tento projekt velmi zdařil a tak v něm chceme pokračovat. Děti po každé přečtené knížce plnily úkoly za podpory svých rodičů a tak se nám tu objevily krásné básničky, příběhy, obrázky a dokonce i samotná doopravdově vyrobená letadélka. Všechny děti jsme ocenili a v závěru roku jsme vyhlásili i nejlepšího čtenáře. Tak hurá opět do čtení.

Přečetli jsme:
V.Čtvrtek: Říkání o víle Amálce
V.Čtvrtek - Pohádky z pařezové chaloupky Křemílka a Vochomůrky
J.Kolář - Z deníku kocoura Modroočka
O.Sekora - Knížka Ferdy mravence

Projekt “Težíme hliník”

Nadále pokračujeme v třídění a sbírání hliníku. Toto je velmi dlouhodobý projekt a jeho cílem není jen výsledná finanční částka, ale i péče o životní prostředí.

Projekt “Zdravá strava”

Pokračujeme v projektu, který má podle nás velký smysl. Děti mají každý týden opravdu dostatek ovoce a zeleniny. Podporu jsme letos našli i u sponzora, kterému tímto ještě jednou děkujeme. (viz.záložka Sponzoři)

Projekt “Včeličky a berušky” bývalý Tajný projekt

Tento projekt byl zpočátku tajný a to z důvodu jeho konečného výsledku. A tím bylo vydání vlastní knihy - brožury. Naše mateřská škola má dvě třídy. Včeličky a berušky. Během celého roku jsme s rodiči a s dětmi spolupracovali na vlastních autorských básních o včeličkách a beruškách, na příbězích o nich a v závěru i na výtvarných a prostorových výtvorech. Vše jsme zdokumentovali a výstavku je možné vidět na Obecním úřadu v Libiši. Také jsme v mateřské škole uspořádali tematický karnevalový den. Děti z obou tříd, včetně paní učitelek, se změnily ve včeličky a berušky. Společně jsme vymysleli novou píseň a hru. Vše jsme, jak je již zaznamenáno, převedli do podoby knižní. Děkujeme všem rodičům za spolupráci.