M a t e ř s k á   Š k o l a
L i b i š

Projekty školy

Projekt Domestos - Je zaměřen na zdravé návyky mytí rukou a hygieny. Děti si hrají na "lovce bakterií" a má to u dětí veliký úspěch. Projekt probíhá ve třídě Včeliček. Společně hrajeme o hodnotné ceny. Více : https://www.domestosproskoly.cz/ 

Projekt Těžíme hliník - Prosíme pouze o čistý a sešlapaný hliník. Vše ostatní patří do popelnice. Co nacházíme a nepatří do hliníku:

 • kovové plechovky
 • suchý chléb
 • skořápky od vajec
 • plastová víčka
 • igellitové sáčky
 • zbytky paštik, krmiva pro kočky a psy

Hrdlička divoká - Pojďte se s námi zapojit do projektu, který proběhne v rámci podzimního tématu Na poli. Seznámíme děti s ptactvem, které odlétá do teplých krajin. Více v akcích školy.

Cvičení rodičů a dětí – Cvičitelka Švecová Hana, bez nároku na honorář, vstupné dobrovolné, výtěžek jde na potřebné v Libiši. (výtěžek kontrolují všichni zúčastnění po závěrečném cvičení)

 • Synchronní cvičení dětí a dospělých
 • Zdravotní cvičení
 • Cvičení s náčiním
 • Cvičení na nářadí
 • Pohybové hry

Taneční a pohybová průprava – Cvičitelka Hájková Lucie, bez nároku na honorář, výtěžek jde na cvičební pomůcky, cvičební a taneční kroje, potřebné k veřejným vystoupením. Majitelem pomůcek a oblečení bude MŠ Libiš, i vzhledem k tomu, že bude část tanečního oblečení hradit. (výtěžek kontrolují všichni zúčastnění jednou za pololetí)

 • Pohybové a rytmické schopnosti
 • Estetické a hudební cítění
 • Správné držení těla
 • Pohyblivost, pružnost, obratnost, koordinace pohybů
 • Naučí se správně dýchat, zapojovat svaly a ovládat je
 • Kladný postoj k tanci, hudbě a pohybu samotnému
 • Zlepší si fyzickou kondici a prostorové vidění
 • Dovednost tančit v páru a ve skupině

2011 - 2012


cccdProjekt “Celé Česko čte dětem”

Čteme doma i v mš - synchronní čtení

Pokračujeme ve čtení dětem. V loňském roce se nám tento projekt velmi zdařil a tak v něm chceme pokračovat. Děti po každé přečtené knížce plnily úkoly za podpory svých rodičů a tak se nám tu objevily krásné básničky, příběhy, obrázky a dokonce i samotná doopravdově vyrobená letadélka. Všechny děti jsme ocenili a v závěru roku jsme vyhlásili i nejlepšího čtenáře. Tak hurá opět do čtení.

Přečetli jsme:
V.Čtvrtek: Říkání o víle Amálce
V.Čtvrtek - Pohádky z pařezové chaloupky Křemílka a Vochomůrky
J.Kolář - Z deníku kocoura Modroočka
O.Sekora - Knížka Ferdy mravence

Projekt “Težíme hliník”

Nadále pokračujeme v třídění a sbírání hliníku. Toto je velmi dlouhodobý projekt a jeho cílem není jen výsledná finanční částka, ale i péče o životní prostředí.

Projekt “Zdravá strava”

Pokračujeme v projektu, který má podle nás velký smysl. Děti mají každý týden opravdu dostatek ovoce a zeleniny. Podporu jsme letos našli i u sponzora, kterému tímto ještě jednou děkujeme. (viz.záložka Sponzoři)

Projekt “Včeličky a berušky” bývalý Tajný projekt

Tento projekt byl zpočátku tajný a to z důvodu jeho konečného výsledku. A tím bylo vydání vlastní knihy - brožury. Naše mateřská škola má dvě třídy. Včeličky a berušky. Během celého roku jsme s rodiči a s dětmi spolupracovali na vlastních autorských básních o včeličkách a beruškách, na příbězích o nich a v závěru i na výtvarných a prostorových výtvorech. Vše jsme zdokumentovali a výstavku je možné vidět na Obecním úřadu v Libiši. Také jsme v mateřské škole uspořádali tematický karnevalový den. Děti z obou tříd, včetně paní učitelek, se změnily ve včeličky a berušky. Společně jsme vymysleli novou píseň a hru. Vše jsme, jak je již zaznamenáno, převedli do podoby knižní. Děkujeme všem rodičům za spolupráci.