M a t e ř s k á   Š k o l a
L i b i š

Projekty školy

Projekty školy zařazujeme jako podporu našeho školního vzdělávacího programu. Tyto projekty vychází z aktuálních potřeb dětí, školy a místní komunity. Některé projekty jsou krátkodobé, některé přešly jako nadstandard do naší vzdělávací nabídky. Přehled najdete v jednotlivých školních letech.

2010 - 2011


cccdProjekt “Celé Česko čte dětem”

V loňském školním roce jsme četli dětem v místní knihovně. Letos navazujeme na toto čtení jiným způsobem. Půjde o tzv. synchronní čtení. V mateřské škole vybereme knihu, kterou zde budeme číst a současně tak rodiče doma svým dětem. Po každém čtení vyhlásíme soutěž o knize a oznámíme výherce.

Přečetli jsme:
V.Vančura - Kubula a Kuba Kubikula
J.Čapek - Povídání o pejskovi a kočičce
B.Říha: O letadélku Káněti
J.Lada: O chytré kmotře lišce

Projekt “Težíme hliník”

Pokračujeme ve sbírání hliníku. Finanční částku kterou získáme, použijeme opět pro radost dětí. Jaká radost to bude, rozhodnou rodiče na třídní schůzce tak jako posledně.

Projekt “Zdravá strava”

Loňský postesk nad tímto projektem je již dávno minulostí. Sehnali jsme maminku, která s námi naprosto špičkově spolupracuje. Děti mají každý týden opravdu dostatek ovoce a zeleniny. Po týdnech střídající se o + z je nejen v dostatečném množství, ale děti mají možnost výběru. Mamince děkujeme za tuto opravdu neocenitelnou pomoc a spolupráci.

Projekt “Probouzení jara”

Ze stromků zbyly bohužel už jenom dva. Nesehnali jsme adekvátní místo k vysázení a stromky nám mezitím, kromě těch dvou, zašly. Z obrovského celonárodního projektu zůstane jen pramalá památka. Škoda. Dva zbylé jsou vysazeny na naší zahradě.