M a t e ř s k á   Š k o l a
L i b i š

Projekty školy

Projekt Domestos - Je zaměřen na zdravé návyky mytí rukou a hygieny. Děti si hrají na "lovce bakterií" a má to u dětí veliký úspěch. Projekt probíhá ve třídě Včeliček. Společně hrajeme o hodnotné ceny. Více : https://www.domestosproskoly.cz/ 

Projekt Těžíme hliník - Prosíme pouze o čistý a sešlapaný hliník. Vše ostatní patří do popelnice. Co nacházíme a nepatří do hliníku:

 • kovové plechovky
 • suchý chléb
 • skořápky od vajec
 • plastová víčka
 • igellitové sáčky
 • zbytky paštik, krmiva pro kočky a psy

Hrdlička divoká - Pojďte se s námi zapojit do projektu, který proběhne v rámci podzimního tématu Na poli. Seznámíme děti s ptactvem, které odlétá do teplých krajin. Více v akcích školy.

Cvičení rodičů a dětí – Cvičitelka Švecová Hana, bez nároku na honorář, vstupné dobrovolné, výtěžek jde na potřebné v Libiši. (výtěžek kontrolují všichni zúčastnění po závěrečném cvičení)

 • Synchronní cvičení dětí a dospělých
 • Zdravotní cvičení
 • Cvičení s náčiním
 • Cvičení na nářadí
 • Pohybové hry

Taneční a pohybová průprava – Cvičitelka Hájková Lucie, bez nároku na honorář, výtěžek jde na cvičební pomůcky, cvičební a taneční kroje, potřebné k veřejným vystoupením. Majitelem pomůcek a oblečení bude MŠ Libiš, i vzhledem k tomu, že bude část tanečního oblečení hradit. (výtěžek kontrolují všichni zúčastnění jednou za pololetí)

 • Pohybové a rytmické schopnosti
 • Estetické a hudební cítění
 • Správné držení těla
 • Pohyblivost, pružnost, obratnost, koordinace pohybů
 • Naučí se správně dýchat, zapojovat svaly a ovládat je
 • Kladný postoj k tanci, hudbě a pohybu samotnému
 • Zlepší si fyzickou kondici a prostorové vidění
 • Dovednost tančit v páru a ve skupině

2010 - 2011


cccdProjekt “Celé Česko čte dětem”

V loňském školním roce jsme četli dětem v místní knihovně. Letos navazujeme na toto čtení jiným způsobem. Půjde o tzv. synchronní čtení. V mateřské škole vybereme knihu, kterou zde budeme číst a současně tak rodiče doma svým dětem. Po každém čtení vyhlásíme soutěž o knize a oznámíme výherce.

Přečetli jsme:
V.Vančura - Kubula a Kuba Kubikula
J.Čapek - Povídání o pejskovi a kočičce
B.Říha: O letadélku Káněti
J.Lada: O chytré kmotře lišce

Projekt “Težíme hliník”

Pokračujeme ve sbírání hliníku. Finanční částku kterou získáme, použijeme opět pro radost dětí. Jaká radost to bude, rozhodnou rodiče na třídní schůzce tak jako posledně.

Projekt “Zdravá strava”

Loňský postesk nad tímto projektem je již dávno minulostí. Sehnali jsme maminku, která s námi naprosto špičkově spolupracuje. Děti mají každý týden opravdu dostatek ovoce a zeleniny. Po týdnech střídající se o + z je nejen v dostatečném množství, ale děti mají možnost výběru. Mamince děkujeme za tuto opravdu neocenitelnou pomoc a spolupráci.

Projekt “Probouzení jara”

Ze stromků zbyly bohužel už jenom dva. Nesehnali jsme adekvátní místo k vysázení a stromky nám mezitím, kromě těch dvou, zašly. Z obrovského celonárodního projektu zůstane jen pramalá památka. Škoda. Dva zbylé jsou vysazeny na naší zahradě.