M a t e ř s k á   Š k o l a
L i b i š

Vzdělávání s Ajtíkem

Projekt v přípravě žádosti o dotace z programu OP VVV EU, Šablony III. Podpora digitálního a projektového vzdělávání.
Plánovaná realizace září 2021 - srpen 2023.

Datum vložení: 22. 2. 2021 16:50
Datum poslední aktualizace: 24. 2. 2021 16:28
Autor: Mgr. Hana Švecová