M a t e ř s k á   Š k o l a
L i b i š

Obědy do škol

Ve školní roce 2019-2020 jsme se zapojili do projektu "Obědy do škol"

Projekt obědů do škol umožňuje zajistit bezplatné stravování dětí a žáků ohrožených chudobou a sociálním vyloučením. Důležité je nejen to, že dostanou najíst, ale význam má i to, že nejsou nuceny oddělit se od kolektivu vrstevníků mířících do jídelny jen proto, že si rodiče nemohli dovolit zaplatit jim stravování ve škole. Umožní to peníze z Operačního fondu potravinové a materiální pomoci.

Projekt bezplatného stravování je určen pro děti z mateřských a základních škol (včetně odpovídajících nižších ročníků víceletých gymnázií), jejichž rodiny se ocitly v hmotné nouzi. Peníze nedostane rodina, ale přímo škola zajišťující stravování. Dětem navštěvujícím mateřské školy jsou takto hrazeny hlavní jídlo (oběd) plus dvě jídla doplňková (svačiny) a pitný režim po celou dobu pobytu ve školce.

Zdroj: https://www.denik.cz/regiony/pocet-deti-ktere-jedi-zdarma-by-se-mohl-ztrojnasobit-20190408.html

Datum vložení: 4. 11. 2019 8:48
Datum poslední aktualizace: 22. 2. 2021 16:52
Autor: Lucie Tymešová